Peletování

Dodáváme, instalujeme a servisujeme peletovací linky.

Peletovací lis

Modulární design peletovacích lisů lze dokonale přizpůsobit nejrůznějším požadavkům zákazníků.

Protiproudý chladič

Nedílnou součástí peletovací linky je protiproudý chladič.

Vibrační třídič

Zařízení pro vytřízení prachu z pelet, který vzniká při průchodu pelet dopravními cestami nebo lisovací matricí, je vibrační třídič.

Průtočná váha

Průtočná váha zaručuje přesnou kontrolu váhy vyrobených pelet po jejich ochlazení a vytřídění.

Plnicí stanice Big-bag

Plnicí stanice slouží pro plnění velkokapacitních pytlů  „BIG-BAG“.

Balička pelet

Automatická balička pelet od italského výrobce ESSEGI je plně automatické zařízení pro balení pelet do pytlů.

Plnicí hubice

Plnící hubice slouží pro plnění cisteren dřevěnými peletami.

Otěrtester

Zařízení k určení mechanické odolnosti pelet je otěrtester. Dokladování mechanické odolnosti pelet je důležitou součástí pro výrobu pelet v nejvyšší kvalitě.

Robotická paletizace pelet

Robotické ukládání pytlů pelet na paletu zaručuje vyšší produktivitu, spolehlivost a přesný výsledný tvar palety.