Sušení

Projektujeme, montujeme a servisujeme linky pro příjem a uskladnění dřevní hmoty.

Bubnová sušárna

Sušárna je vyrobena v koncepci 3-cestného bubnu, ve kterém je materiál vysoušen proudem suchých spalin ze spalovacího zařízení.

Primární (hrubé) odloučení

K primárnímu odloučení hrubé frakce dochází v cyklonu. Součástí cyklonu je těsnící ústrojí výstupu bubnové sušárny.

Sekundární (jemné) odloučení

Sekundární odloučení je závislé na požadavcích emisních limitů koncentrace TZL.

Pásová sušárna

Alternativa k bubnovým sušárnám jsou pásové sušárny českého výrobce KATRES.

Kotel s filtrací spalin

Kotle s průmyslovým spalovacím systémem od českého výrobce ZDENĚK FIEDLER s plně hydraulickým plněním paliva dosahují díky aktivní recirkulaci spalin (znovunavrácení spalin, které odcházejí do komínu zpět, do druhého tahu kotle) velmi nízkých plynných emisí NOx.