Příjem a uskladnění

Projektujeme, montujeme a servisujeme linky pro příjem a uskladnění dřevní hmoty.

Vyhrnovací zásobník

Vyhrnovací zásobníky jsou vhodné pro uskladnění a dávkování sypkých materiálů (piliny a štěpky).

Kotoučový třídič

Slouží pro vytřídění nejhrubších nečistot, které jsou nežádoucí pro další zpracování.

Excentrický třídič

Třídění probíhá pomocí excentrického pohybu materiálu po sítech.

Třasadlový dopravník

Třasadlové dopravníky jsou vhodné pro podávání především kusového materiálu (např. zbytky při výrobě dřevěných podlah) pro další zpracování jako sekání a drcení.

Výklopný kontejner

Kontejnery vyvinuté pro snadnou dopravu a dávkování kusového materiálu na třasadlové stoly jsou vybavené systémem pro automatické vyklápění bez nutnosti zásahu obsluhy.

Pásový dopravník

Dopravník pro dopravu sypkých a kusových materiálů ve vodorovném a šikmém směru.

Dávkovací zásobník

Dávkovací zásobníky slouží pro dostatečnou zásobu materiálu před samotnou výrobou dřevěných briket a pelet.

Třasadlový stůl

Třasadlové stoly slouží pro podávání kusového materiálu pro další zpracování jako sekání a drcení.

Řetězový dopravník Redler

Zařízení pro dopravu materiálu ve vodorovném nebo šikmém směru s úhlem sklonu do 15° je řetězový dopravník, tzv. redler.

Šnekový dopravník

Dopravník pro transport sypkých materiálů ve vodorovném nebo šikmé směru s úhlem stoupání do 30°.

Svislý šnekový dopravník

Dopravník pro transport sypkých materiálů ve svislém směru.

Korečkový elevátor

Zařízení pro dopravu materiálu ve svislém směru je korečkový elevátor.